صاحب کسب و کار: محمد رضا مهرجردی

توضیح: لوازم آرایشی و بهداشتی، ادکلن و لوازم برقی

آدرس: یزد صفائیه خیابان منتظر فرج روبروی خ وزیری آرایشی آرشیدا

شماره تلفن فروشگاه: ۰۳۵۳۸۲۵۵۶۱۲