در این ویدیو نحوه تعیین عکس پروفایل، افزودن تصاویر کسب و کار، ارسال مدارک و تعیین ساعت کسب و کار را در محیط اپلیکیشن رادار فروشگاه مشاهده می کنید.

همچنین می توانید همکاران خود را در گروهی که خودتان صاحب کسب و کار هستید، ببینید.