امکان پیدا کردن یک نیاز در بازار وقتی که نوع و مدل آن را ندانید بسیار سخت است.
اما خبر خوب اینکه در نسخه جدید رادار خرید این مشکل حل شده است.
کافی است از چیزی که نیاز دارید، عکس بگیرید یا حتی عکس آن را در اینترنت پیدا کنید و همراه درخواستتان ارسال کنید.