فرض کنید خانمی را که برای خرید کفش(یا لباس، لوازم آرایشی و ...) در بازار در حال چرخیدن است و به مغازه های مختلف سر می زند. او به چیزی نیاز دارد و در صدد برآوردن نیاز خویش است.

در علم بازاریابی به کسانی مانند این خانم سرنخ یا Lead (لید) می گویند. وقتی کسی برای نخستین بار هر نوع پرسشی در مورد محصولات ما یا کسب و کارمان می‌پرسد و به نظر می‌آید که ممکن است قصد داشته باشد به مشتری ما تبدیل شود، او را LEAD یا سرنخ یا مشتری راغب می‌نامیم.

از لحاظ روانشناسی زمانی که انسانها نیازی دارند کشش و میلی شدید در آنها شکل می گیرد تا آن نیاز را برآورده کنند. این میل و کشش به قدری شدید است که تا زمان برآورده شدن آن نیاز، معمولا تمام ابعاد دیگر زندگی فرد تحت الشعاع آن قرار می دهد.

طبق تحقیقات صورت گرفته اگر جزء اولین پاسخ دهندگان به نیازهای مردم باشید احتمال فروش خود را تا 50 درصد افزایش داده اید.