اپلیکیشن رادار این قابلیت را در اختیار شما می گذارد که تصاویری از اجناس و یا خدمات خود را در اختیار مشتریان کسب و کار خود بگذارید.