رادار به عنوان اولین و تنها شبکه اجتماعی بازار، به تمامی صاحبان کسب و کار کمک می کند تا بتوانند ارتباط بهتری با مشتریان خود برقرار کنند. مشتریان نیز بجای صرف زمان و هزینه رفت و آمد و ... می توانند هرچه را که می خواهند مستقیما در فروشگاه های سطح شهر پیدا کنند.