صاحب کسب و کار: محمد اسماعیلی

توضیح: کلیه مدلهای کفش کیف
کفش های مجلسی درهمه رنگ
اداری
طبی اداری
کالج مدلهای مختلف
اسپورت درمدلهای مختلف
اسپورت کلاسیک
مردانه وزنانه
کیف همه مدل همه رنگ

آدرس: یزد.میدان نعل اسبی ابتدای بلوار خاتمی جنب کافه بن بست

شماره تلفن فروشگاه: 38209308