در حال انتقال...

دریافت نشان اعتبار | رادار

دریافت نشان اعتبار

اعتبار، بزرگترین سرمایه هر کسب و کار است. 

رادار برای اینکه مشتریان بتوانند بیشتر و بهتر به صاحبان کسب و کار اعتماد کنند قابلیتی رایگان را در نظر گرفته است که به آن نشان اعتبار گفته می شود. شما با داشتن نشان اعتبار، در چشم مشتریان برندی بزرگ و رسمی جلوه خواهید کرد و با جلب اعتماد مشتریان امکان خرید از شما به مراتب افزایش خواهد یافت .

با استفاده از یکی از دو روش زیر می توانید نسبت به تکمیل ثبت نام خود و گرفتن نشان اعتبار رادار اقدام کنید.رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین