در حال انتقال...

تکمیل ثبت نام حضوری | رادار

تکمیل ثبت نام حضوری

جهت ایجاد سهولت و افزایش رضایت مشتریان 2 راه جهت مراجعه حضوری و گرفتن نشان اعتبار برای شما در نظر گرفته شده است. با انتخاب گزینه اول شما باید به دفتر مرکزی رادار در شهر یزد مراجعه کنید و گزینه دوم به معنی مراجعه یکی از کارشناسان رادار به فروشگاه شماست.  

                             


رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین