راهنمای نصب نسخه مشتری

  • به جستجو گر تلفن همراه خود رفته و به سایت itisradar.com مراجعه می کنید.


  • نسخه مشتری را در صفحه اصلی سایت بیابید و آن را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه پرداختی ،دانلود کنید. 


  • در نظر داشته باشید نسخه ای که دانلود می کنید با نوع تلفن همراه تان هم خوانی داشته باشد.


رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین