راهنمای نصب نسخه فروشگاه

  • به جستجو گر تلفن همراه خود رفته و به سایت itisradar.com  مراجعه می کنید.


  • نسخه فروشگاه را در صفحه اصلی سایت بیابید و آن را دانلود کنید. 


  • در نظر داشته باشید نسخه ای که دانلود می کنید با نوع تلفن همراه تان هم خوانی داشته باشد.


رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین