جستجوهای اخیر

برای دسترسی به آرشیو درخواست‌های ثبت و ارسال شده در رادار، باید به این قسمت مراجعه کنین.
جستجوهای اخیر در بالای صفحه خانه قرار داره، با کلیک بر روی جستجوهای اخیر لیست درخواست‌های ارسال شده شما در رادار نمایش داده میشه.

باکشیدن هر درخواست به سمت راست سه گزینه برای شما نمایش داده میشه :

تمدید زمان

زمان این درخواست منقضی شده است با انتخاب این گزینه زمان نمایش درخواست به فروشگاه‌ها رو تمدید کنین.

ارسال دوباره

درخواست انتخاب شده رو مجددا به فروشگاه‌ها ارسال کنین.

اشتراک گذاری

نتیجه درخواست انتخاب شده رو با دیگران به اشتراک بذارین.


با کلیک بر روی هر درخواست، تمام پاسخ‌های فروشگاه‌ها به درخواست انتخاب‌شده، نمایش داده می‌شه.
در لیست نمایش داده شده در کنار هر درخواست، زمان اعتبار هر درخواست و تعداد پاسخ‌های مثبت و منفی فروشگاه‌ها به درخواست‌ها نمایش داده می‌شه.

رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین