پروفایل

صفحه پروفایل، صفحه‌ی وارد کردن و یا ویرایش مشخصات شما هست. 

در صفحه پروفایل، امکان آپلود تصویر شخصی، ویرایش نام‌کاربری، تکمیل و ویرایش مشخصات فردی براتون وجود داره.

تصویر شخصی

 از تصویر مناسب برای پروفایل‌تون استفاده کنین.

نام کاربری

این نام به منزله شناسایی شما در رادار هست. نام کاربری در قسمت ثبت نظرات و گفتگوهای شما با فروشنده‌ها نمایش داده میشه.

 لطفاً برای انتخاب نام کاربری‌تون از حروف و اعداد انگلیسی استفاده کنین. 

مشخصات فردی

در این قسمت می‌‌تونین مشخصات فردی‌تون رو تکمیل و ثبت کنین.
رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین