راهنمای ثبت نام نسخه فروشگاه

  • شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.


  • برای شما کد تاییدی ارسال می شود که باید آن را در این قسمت وارد کنید.


  • در این قسمت باید گروه کسب و کار  خود را تعیین کنید. در انتخاب گروه شغلی خود دقت کنید تا فقط پاسخ گوی سوالات حیطه کاری خود باشید.


  • شما می توانید چند زیر گروه را انتخاب کنید تا بتوانید همه خدمات و محصولات خود را پوشش دهید. اما توجه داشته باشید در صورت انتخاب اشتباه، درخواستهایی را دریافت می کنید که مربوط به کسب و کار شما نیستند و یا اینکه درخواستهای مربوط به کسب و کار خود را از دست می دهید.


  • آدرسی که وارد می کنید محل رجوع مشتریان به شماست. وارد کردن جزییات، مراجعه کاربران را آسان می کند. 


  • ممکن است کاربران برای دریافت اطلاعات بیشتر، با شما تماس بگیرند. شماره ای را وارد کنید که آن را پاسخ گو هستید.


  • این نام ، برند شما بر روی نقشه کل شهر خواهد بود. از وارد کردن اسم های متفرقه بپرهیزید.


  • هم اکنون می توانید از ساده ترین راه ممکن پاسخ گوی کاربران سطح شهر بوده و شانس فروش محصولات و خدماتتان را چندین برابر کنید.

رادار بلاگ

کاملا رایگان رادار خرید را دانلود کنید