دیدگاه مردم

برای اینکه بدونین نظر مردم در مورد عملکرد فروشگاه‌تون چیه به بخش آمار بازدید مراجعه کنین و آمار بازدید از فروشگاه‌ شما، امتیاز شما که توسط مشتری‌ها به عملکرد فروشگاه‌تون داده‌شده و همچنین دیدگاه و نظرات مردم رو مشاهده کنین.

آمار بازدید

در این قسمت می‌تونین میزان پاسخ‌دهی به درخواست مشتری‌ها، میزان بازدید از پاسخ‌های شما توسط مشتری‌ها و تعداد افراد دنبال کننده فروشگاه‌تون رو مشاهده کنین. 

امتیاز شما

تعداد ستاره‌های روشن نشان‌دهنده میزان امتیازات فروشگاه‌تون هست.

دیدگاه مردم

در این قسمت نظرات مردم براتون ارسال میشه. می‌تونین پاسخگوی نظرات مشتری‌هاتون باشین و از نظرات‌شون در رونق کسب‌وکارتون استفاده کنین. 

رادار بلاگ

به خانواده رادار بپیوندین